Στο δρόμο by Κατερίνα Γώγου

Album

Η ζωή μας είναι σουγιάδες
Θέλω να κουβεντιάσω

Θέλω να κουβεντιάσω
Κατερίνα Γώγου

Μοναξιά

Μοναξιά
Κατερίνα Γώγου

Κανείς δε θα γλιτώσει

Κανείς δε θα γλιτώσει
Κατερίνα Γώγου

Πάει αυτό ήταν

Πάει αυτό ήταν
Κατερίνα Γώγου

Κοίτα πως χάνονται οι δρόμοι
Καμιά φορά

Καμιά φορά
Κατερίνα Γώγου

Πόσο νωρίς φεύγει το φως

Πόσο νωρίς φεύγει το φως
Κατερίνα Γώγου

Θαρθεί καιρός

Θαρθεί καιρός
Κατερίνα Γώγου

Disclaimer
tunesBag is an universal music directory with content provided by MusicBrainz, YouTube, Spotify, Deezer, Songkick, Wikipedia and others.

All information given above was generated via an automatic process. We neither control nor endorses these web sites, nor review or approve any content appearing on them. We do not assume any responsibility or liability for any materials available, or for the completeness, availability, accuracy, legality or decency.

Read our Privacy Policy